GIVEAWAY: Easis proteinski čips in Feel Fit proteinski namaz

Proteinski giveaway na BREZ SLADKORJA. SI!

Podarjamo dva proteinska snack paketa:

  • 1 (FB) x Easis proteinski čips kisla smetana in čebula ter Feel Fit proteinski zelenjavni namaz
  • 1 (IG) x Easis proteinski čips kisla smetana in čebula ter Feel Fit proteinski zelenjavni namaz

Kaj je potrebno storiti?
- všečkajte objavo
- sledite našemu profilu
- v komentar označite prijatelja, ki bi se tudi razveselil takšnega paketka :)

Izmed vseh sodelujočih bomo na IG in FB profilih izžrebali po enega nagrajenca, ki bo prejel paket Easis proteinski čips kisla smetana in čebula ter Feel Fit proteinski zelenjavni namaz. Sodelujete lahko vključno do petka 17.1. do 14h, izžrebanca razglasimo še isti dan po zaključku v komentar objave.

Giveaway poteka samo v Sloveniji. Pogoje sodelovanja najdete tu:

 

POGOJI SODELOVANJA:

www.brezsladkorja.si obdaruje s paketom proteinskih izdelkov Easis in Feel Fit:

  • 1 (FB) x Easis proteinski čips kisla smetana in čebula ter Feel Fit proteinski zelenjavni namaz
  • 1 (IG) x Easis proteinski čips kisla smetana in čebula ter Feel Fit proteinski zelenjavni namaz

Obdaritev poteka na Instagram in Facebook profilu/strani BREZ.SLADKORJA.SI od dneva objave do vključno 17.1.2020 do 14h (več v nadaljevanju).

Za sodelovanje in pravilno udeležbo v obdarovanju je potrebno na profilu, preko katerega se prijavljamo, všečkati objavo, slediti profilu preko katerega se prijavljamo in v komentar označiti prijatelja.(glej zgoraj).

Vsak sodelujoči se za paket lahko poteguje od dneva objave do vključno 17.1.2020 do 14h .

Razglasitev rezultatov bo še isti dan po zaključku Giveawaya v komentarju pod sliko giveawaya.
Izmed vseh sodelujočih, ki bodo pravilno sodelovali bo skupno izžreban 1 sodelujoči na našem Facebook in 1 sodelujoči na našem Instagram profilu.

V vseh primerih velja, da podarjeni paket NI ZAMENLJIV za katerikoli drug izdelek oz. denarno nadomestilo. Dobitniki paketa, morajo v roku 7 dni od dneva razglasitve nagrajencev, organizatorju sporočiti sledeče podatke, ki bodo uporabljeni izključno za namen pošiljanja paketa: ime in priimek, naslov prebivališča.

2. V obdarovanju lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Instagram, ki: – imajo v času obdarovanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejši od 18 let, – izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v obdaritvenem natečaju.

3. Prejemnik paketa se strinja, da organizator obdaritve na Facebook ali Instagram profilu (preko katerega poteka obdaritev), objavi ime in priimek prejemnika ali njegov psevdonim, če se je prejemnik identificiral s psevdonimom in ne z osebnim imenom in priimkom. Oseba, ki jo sodelujoči označi v komentarju, lahko od sodelovanja odstopi v kolikor se z navedenimi pogoji ne strinja, na način, da izbriše oznako svojega imena ali psevdonima iz komentarja. V tem primeru je prijava obeh sodelujočih neveljavna.

4. Prejemnik paketa mora preko zasebnega sporočila na Instagram ali Facebook profil brez.sladkorja.si, preko katerega je potekalo obdarovanje, organizatorju sporočiti svoje točne osebne podatke za pošiljanje paketa (ime, priimek, naslov). V primeru, da se izžrebanec v roku za prevzem paketa ne odzove, do tega ne bo več upravičen. Organizator obdarovanja bo podatke posredovane s strani sodelujočega uporabil izključno za pošiljanje paketa, ki ga je izžrebanec pridobil s sodelovanjem. Če takšna komunikacija ni mogoča zaradi nepopolnih podatkov s strani sodelujočega, prejemnik paketa izgubi pravico do le tega.

5. Izžrebanci, ki se bodo odzvali v roku za posredovanje osebnih podatkov, bodo pakete prejeli po pošti.

6. V kolikor izžrebancu paketa zaradi kateregakoli razloga ni mogoče izročiti (na primer, izžrebanec ne prevzame paketa, izžrebanec ne posreduje popolnega naslova ali posreduje napačen naslov), izžrebanec ni več upravičen do paketa in ta ne bo podeljen.

7. Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo obdarovanje, jo onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v obdarovanju.

8. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba obdarovanja in sistema za njegovo izvedbo lahko povzročila sodelujočim in/ali tretji osebi, - nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev, - nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve, - kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v obdarovanju, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

9. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča obdarovanje. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi obdarovanja v škodo sodelujočih.

10. Vprašanja, ki se nanašajo na obdarovanje, lahko zainteresirani sporočijo prek osebnih sporočil na Instagram strani brez.sladkorja.si ali na mail info@brezsladkorja.si

11. Varovanje podatkov: Sodelovanje udeleženca v tem obdarovanju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator obdarovanja hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja tega obdarovanja. Pridobljene osebne podatke bo organizator natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Ne bo jih posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in potrdilo o izročitvi nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Zahteva se pošlje pisno na naslov ICG d.o.o., Fabianijeva, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bo udeleženec o tem tudi obveščen.

12. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

13. Organizator obdarovanja je ICG d.o.o., Fabianijeva 31, 1000 Ljubljana.

14. Facebook ali Instagram nista na nikakršen način povezana s tem obdarovanjem in ne prevzemata nobene odgovornosti za njegovo izvedbo. S sodelovanjem v natečaju, se vsak udeleženec strinja s tem določilom.

Sledite nam na Instagramu